قـلـــــ[♥]ــــــــب تـو .

1392/06/24 15:58

نویسنده : yaC @ mehr.a


هـدفـم را نـشـانـه گـرفـتـه ام . . . 

قـلـــــ[♥]ــــــــب تـو . . . 

بـدون هـدف دوسـتـت دارم . . .!!! 

.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/25 21:41

بوی باران

1392/06/24 15:52

نویسنده : yaC @ mehr.a

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را

با  بوی باران دوست دارم 

و خودم را با بوی تو… 

...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/25 21:40

بی انتـ ــ ـها

1392/06/24 15:47

نویسنده : yaC @ mehr.a

عاشـ ـ ـق شُـבטּ... چـیـز ساבه ایستــ ...

 آنقـבر کـﮧ همهــ ے انسـ ـانها تَـواטּ تـجربـه کـرבטּ آטּ را בارنـد ! 

مُـهـم عاشـ ـ ـق مانـבטּ است ؛

 بی انتـ ــ ـها بی زوال تا ابــَــב ؛ بی مِنــَ ـــتـ ـــ ...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/25 21:40

نفســم

1392/06/23 20:16

نویسنده : yaC @ mehr.a

عـــاشــق اون لـحظـــه ـَـم 
کـه از پشت بغلـــم مـی کنــی ..
نــفسـات گــردن ـَـمو نــوازش میــده ..
آروم میگــی :
نفســم چطوره ؟؟!
و مــن غــرق لـــذت مـیشــم !
این لـحظـه هــا رو، بـا هیــچ چیــز تـــوی دنیـــا عــوض نمـی کنــم love yasدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/25 21:40

:}

1392/06/19 09:27

نویسنده : yaC @ mehr.a

ممنوع السفرم کرده اند


خودت میدانی با خیالت 


به کجا نرفته ام

just meh...

85120648138036532965.jpg

 


گاهی دلم میخواهد عروسکی بودم ...


از همان عروسک هایی که  


تو با تمام وجودت به آغوشت میکشی .... 


کاش من هم عروسکی بودم  


تا لا اقل یک بار گرمای آغوشت را حس میکردم .

 

 

 

بَــــــــد حــــال


بَــــــــد حــــال نیستَــــم !!!


اَمـــــا


آدمهـــــا


بَـــ ــــــــد حــــآلَم رآ میـــگیرند !!!!


 


دلتنــگـم...

دلتنـــــگ کسی کـــــه

گردش روزگــــارش به من که رسیــــد

از حرکـت ایستـاد...

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...

دلتنگ ِ خود َم...

خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم اش کـرده ام ...

گذشت، دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم

حالا یک بار از شهر می رویم

یک بار از دیار … یک بار از یاد … یک بار از دل … و یک بار از دست

دلتنــگـم...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/22 17:58

tasvire eshgh

1392/06/8 16:00

نویسنده : yaC @ mehr.a

     تصویر شما از عشق چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟          

لطفا جواب بدید...

جواب خودم:به نظر من عشق خیلی مقدسه خیلی زیاد...

عشق از همه حسهابالاتره خیلیم با دوست داشتن فرق میکنه

من خودم عاشقم میدونم چه حسیه

گاهی شادی گاهی یه عالمه گریه...

اگه عاشق باشی نمیتونی عاشق یه نفردیگه هم باشی

اما اگه کسی رو دوس داشته باشی میتونی یه نفر رو عین همون دوس داشته باشی

اما عشق مال یه نفره

اگرم به عشقت نرسی هیچکس رونمیتونی دیگه مثل اون بخوای

 

                       
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1392/06/19 09:27

age begam?

1392/06/7 09:45

نویسنده : yaC @ mehr.a


اگــه بگــم تــو آسمـــون عشــق مـــن فقــط تــویــی


اگــه بگــم بهونــه ی هــر نفــسم تنــها تــویــی


اگــه بگــم مــن قلبمــو نــذر نگاهــت میــکنم


اگــه بگــم مــاه مــنی هــر نفـــس راه مـنـی


ولـی بــدون هــر جــا باشـی یـا نباشـی مــال مـنـی


خیـــلی دوســتـــت دارم

                                              just mehr

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

kojay jahan?

1392/05/26 11:12

نویسنده : yaC @ mehr.a

مــن

بــی‌ تــــو

در غریب‌ترین شهر عالمـــم . . .


بــی ‌مــن

تـــو در کجــای جهـانـــی

کــه نـیـسـتـی ؟ !
. .

 

29bd62447111655c31d53c21e5815896-425
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

behet narese

1392/05/26 11:11

نویسنده : yaC @ mehr.a

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...


از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی:


مگه دستم بهت نرسه...

just meh...

79642627488268125013.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

baz

1392/05/26 11:10

نویسنده : yaC @ mehr.a

در خواب هم راحتم نمی گذارے ،
بی خبر می آیے ،
صدایم می کنے …
تا چشم باز میکنم ، باز نیستے !
                                               mehr.a


1e9c3c3601f1dbb0d8812a0a33246520-425
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

just mehr

1392/05/8 15:28

نویسنده : yaC @ mehr.a
 دوبـــــاره دیــــــــدنــــت . . .

ایــــن تخــــــــت خـواب را وارونـــــه خواهـــــم خوابیــــــد!

خیانــــت اســــت به تـــــــــو ..

ســـــر بر ڪنار "خیالــــــت" گذاشـــــتن !just meh///دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

mehr...

1392/05/8 15:27

نویسنده : yaC @ mehr.a
ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز

فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

                                                          meh...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

chera?

1392/05/8 15:26

نویسنده : yaC @ mehr.a

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ

 

ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ

 

ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

 

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

 

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ

 

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

 

ﻣﯿﺎﯼ

 

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

 

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

 

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

 

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

 

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

 

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

bezan be salamati///

1392/05/8 15:25

نویسنده : yaC @ mehr.a

بزن به سلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی. . .


بزن به سلامتی اینکه کوه دردبودی ولی دم نزدی . . .


بزن به سلامتی تنهایی هات ولی تنهایی رو دوست نداشتی . . .

بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردی براش

چون ازش بیخبربودی امااون حتی یه mis نداد که بگه خوبـــــم...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

kasi ke

1392/05/8 15:24

نویسنده : yaC @ mehr.a

کَـسـﮯ کہ واقعا تو رآ בوست בآرב
بہ سآز آرام بوבنت ڪفآیـت مـﮯ ڪـنـב

و هـرگز از تو نمـﮯ خـــوآهـבـ

رقآصہ سآزهآیـش بآشـﮯ ...!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 24 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic